Hvis du ønsker at blive medlem så udfyld felterne nedenfor, og tryk på "indsend"

Siden kølen blev strakt i 1961 har dette skib bidraget til at holde skruen i gang i fiskeriet og hermed hele samfundet, og fremstår i dag som et unikt minde fra en epoke i dansk fiskeri og skibsbygning, der startede omkring forrige århundredeskifte. Skibets bevarelse er betinget af bred opbakning til projektet, og vi ser frem til at rigtig mange vil se positivt på initiativet, og følge op med at bidrage til restaurering og bevaring af dette klenodie til glæde for samfundet i mange generationer fremover. Bidrag kan, ud over kontante doneringer / sponsorater, også bestå af frivillig arbejdskraft og elementære gaver. Over en 3- årig periode beløber de planlagte investeringer til restaurering og ombygning sig til ca. kr. 800.000 inkl. moms. I ovennævnte beløb er ikke medregnet udgifter til brændstof og værdien af frivillig indsats. Bidragydere / sponsorer m.v. vil få del i den PR-effekt, projektet kan give den enkelte. Alle, der på den ene eller anden måde engagerer sig i projektet, vil få mulighed for at udnytte skibet, i det omfang forholdene tillader. Undertegnede, firma / person / forening e.t.c. tilkendegiver herved følgende interesse i projektet: (markér/udfyld):

Hvordan kan vi kontakte dig? Udover navn, adresse, telefon og by, vil vi bede om din e-mail, så vi får mulighed for at kontakte dig skriftligt
Kan du regne den ud? skriv resultat i feltet nedenunder
This form was created by ChronoForms 8