Sponsorer og bidragydere ved starten af projektet

 

Pengebeløb:
HIRTSHALS FISKERIFORENING  50.000,-
SPAR NORD BANK A/S 55.020,-
HIRTSHALS SEJLMAGERI 5.000,-
FR. LIS HEJLESEN 5.000,-
INITIATIVFONDEN FOR HIRTSHALS KOMMUNE 94.500,-
VENDSYSSEL PELAGISKE FISKERIFORENING 10.000,-
VENDSYSSEL BANK 5.000,-
REVISION NORDS FOND, v/BDO SCAN REVISION 5.000,-
FRILUFTSRÅDET 140.000,-
SIGURD ESPERSENS MINDELEGAT 10.000,-
NIELS JENSEN & CO. 4.000,-
EU (LEADER + midler) 190.000,-
"HAVEHOLDET" i museumshaven 40.000,-
LOKALHISTORISK SELSKAB 25.000,-
SKIBSBEVARINGSFONDEN 85.000,-
Hirtshals Sparekasses Gavefond 100.000,- 
Fiskeri LAG Nord 110.000,-
Gaver, ydelser m.v. 
FAM. HEJLESEN  Orig. navnebræt og navnestander
SKIBSTØMREN Beddingssætning m.v.
LOUIS EL  El reparationer m.v.
VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED Kranassistance - smedearbejde - beddingsophold
DUUSGAARDS MALERFIRMA Maling m.v.
HAVNENS SKIBSISOLERING Batterikasser
CAMO RENS  Udlån af renseudstyr m.v
CT SERVICE  Skibs- bådskasse. Mobitelefon
POUL WINTHER Skibs- bådskasse, Mobitelefon
VANDKROG FISK Skibs- bådskasse, Mobitelefon
HIRTSHALS SEJLMAGERI Ass. m. wirevogn m.v.
KROGH ANDERSEN SKILTEFABR. Informationplanche
MARINEFORENINGEN Udlån af lokaler
KUNSTNEREN JØRGEN KALLAN Logo og akvarel
HARRIS BAATZ Tovværk
HG 89 CHR.BAGER / HIRTSHALS MUSEUM Stopmaskine
HG 6 BETTINA Snurrevod
HIRTSHALS KRO Traktement v. dåb
AALBORG FLAGFABRIK Signalflag
ECCO PRINT Fremstilling af plancher
MIMOSA BLOMSTER Buket v. dåb
COSMOS TRAWL Udrustning
SEA MECH Elektronik
ADVOKATF. SVEND RAVN Juridisk assistance
BDO SCAN REVISION Administrativ assistance
ELLING & EJSING A/S Maskinudrustning
MARINE EL A/S El installation
HG 214 ASTORIA GPS navigator
P. CONRADSEN A/S Værktøj
HG 80 BEATRIX Bom
EVALD CHRISTENSEN Kakkelovn
JØRGEN FREDERIKSEN Kutterpram + div. udrustning
SHELL MARINE Brændstog til messetur
WILLY JENSEN Fortøjninger
NIELS JENSEN & CO. Maskindele
JOTUN MARINE PAINTS Bundmaling
KEMILUX Rengøringsartikler
AALBORG KONGRES & KULTURCENTER Messearrangement
DANSK EKSPORT FORENING Messearrangement
STANDESIGN Standopbygning
ARDEKO Standudsmykning, signalhorn
CARL JENSENS MARINELAGER Smøremidler, brændstof m.v.
HG 271 NORMARK Skibsur og Barometer
CLAUS SØRENSENS FOND
v/ HIRTSHALS ISVÆRK & FRYSEHUS
Komplet redningsmateriel for 12 personer (værdi ca. 50.000,- kr)
HIRTSHALS SERVICE GROUP Messearrangement
HIRTSHALS HØJTRYKSRENSNING Rengøring
PH TRÆLAST Værktøj
EGON PETERSEN, ENTREPRENØR Flytning af skurvogn
HMU Levering af beton
VEJER OG MÅLER, SVEND AAGE LETH JENSEN Vejning af diverse materiel
HAVNENS SKIBSBYGGERI Værkstedsfaciliteter og materialer
KARSTEN RITTER Støbning af beton
COLD SEJL Brandslukningsmateriel
MARINESHAFT Værkstedsfaciliteter og maskinarbejde
M/S MILLE Driftsmidler
OC CONSULT Stabilitetsberegning
HG 264 RUTH Styrehusstol + "ny mast"
MARTENSENS BOGTRYKKERI Tryksager
SMEDEHOLDET I TORNBY GL. KØBMANDSGÅRD Smedehåndværk, fremstilling af beslag m.m. til ny mast og bom
HIRTSHALS APOTEK Førstehjælpspakke
Grønborg Line Zinkanoder
+ mange frivillige arbejdstimer