Kommende aktiviteter

Tor 23 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Fre 24 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Lør 25 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Tor 04 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tor 04 Jul, @16:00 - 17:00
bestyrelsesmøde
Tir 09 Jul,
Havnerundfart Turistforening
Tor 11 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tir 16 Jul,
Havnerundfart Turistforening

Foreløbig aktivitetsplan og sejlplan for 2009 ( Udg. 28.02.09 )

Marts / April: Pilketure hver anden lørdag i lige uger, til- og med uge 14, samt Påskelørdag d. 11 april. Endvidere div. reparation og vedligehold.

Januar – april: Renovering af lugar – Fremstilling og montering af ny mast og rigning.

April / maj: Kølhaling og evt. pilketure.


Ca. 1 JUNI – 17 JUNI: Disponibelt for evt. sommertogter.

17 JUNI – 29 JUNI: Fotö og Svenske skærgård – Tilmeldingsfrist 18 april.

NORDISK SEJLADS: 29 juni – 1 juli, Halden, Norge. 2-5 juli Frederikshavn. 6-8 juli, Skärhamn, Sverige. 9 juli, forv. ank. Dansk havn. Tilmeldingsfrist: 18 april.

9 – 30 juli: Privat charter – Ole Kjærgaard

31 juli – 1 august: Fiskefestival

Herefter: disponibelt for yderligere sommertogter.

UGE 36: KATTEGAT. Tilmeldingsfrist: 1 august

Uge 37: LIMFJORDEN RUNDT. Tilmeldingsfrist: 1 august.

Uge 38 – 40: Skibet disponibelt – Forventes at henligge i Aalborg

Uge 41: Deltagelse i fiskerimesse i Aalborg

Uge 42 – 52: disponibelt for pilketure m.v.

Vedr. sommertogter:

Medlemmer der ønsker at gøre brug af skibet i disponible perioder, bedes i egen interesse tilkendegive dette, snarrest muligt.

Der tages forbehold for ændringer.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristernes udløb vil der blive indkaldt til besætningsmøde. Depositum / tilmeldingsgebyr skal betales senest på mødedagen.

Der er plads til 8 ad gangen, incl. skipper, og yderligere eet befaren besætningsmedlem. Tilmeldingen sker efter ”først til mølle princippet”.

Tilmeldte ud over 8 vil komme på venteliste.

Der kan på-/ afmønstres ved hvert havneanløb.

Der tages forbehold for ændringer p.gr.a.: 1 Vejrforhold – 2 Manglende tilslutning – 3 Uforudsete begivenheder, eller indtrufne omstændigheder.

Tilmelding til sejladser og arrangementer til: Ole Ejstrup tlf.: 98941064

Opdaterede oplysninger vil fremgå af ” kalenderen ” på hjemmesiden

Priser og forhold vedr. sejlads med – og brug af skibet, kan læses på hjemmesiden .- se bagside.

Se endvidere: www.nordisksejlads.org - www.limfjordenrundt.dk