Kommende aktiviteter

Tor 23 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Fre 24 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Lør 25 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Tor 04 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tor 04 Jul, @16:00 - 17:00
bestyrelsesmøde
Tir 09 Jul,
Havnerundfart Turistforening
Tor 11 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tir 16 Jul,
Havnerundfart Turistforening

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 28/2-09 kl. 10.00 i - Marinestuen.

Der deltog 38 medlemmer

Som første punkt før dagsordenen blev Mogens Larsen, på bestyrelsens indstilling, udpeget som dirigent – uden protester.

Mogens Larsen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1.Besyrelsens beretning v. formand Ole Ejstrup.


Formanden aflagde beretningen.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

2. Fremlæggelse af regnskab til GFS´godkendelse.
Regnskabet kan læses (pdf-fil) ved at klikke på "Årsregnskab" i menuen til venstre.

Ole Back Svendsen fremlagde et særdeles overskueligt regnskab. Regnskabet godkendt af forsamling.

3. Indkomne forslag.

Udefra ingen forslag.

Fra bestyrelsen: Forhold vdr. sejlads med skibet 2009.

Godkendt af forsamlingen.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen var: Ole Ejstrup – Thorben Christensen – Ole Back Svendsen. Alle genvalgt.

Der var ingen forslag til supplering af bestyrelsen.

Som suppleanter blev Frede Larsen og Reinhardt Jensen genvalgt.

Frede Larsen er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Hans Brink Lauridsen, som er udtrådt p.g.a. fraflytning.

5. Valg af revisor.

Svend Ravn genvalgt.

6. Valg til repræsentantskabet for Den Selvejende Inst.

Ole Nielsen genvalgt.

7. Eventuelt.

Aktivitetsplanen forelagt. Ingen kommentarer.

På spørgsmål fra Ole Olesen vdr. snurrevodsfiskeri. Snurrevodsfiskeriet er ikke taget af programmet. Men p.g.a. manglende arbejdskraft er det hidtil ikke blevet til noget. Al grej forefindes.

Bruno Pedersen tilbød sig som ”tovholder” til snurrevodsfiskeri.

Bestyrelsen vil snarest tage initiativ til at oprette et ” snurrevodsfiskeri udvalg.”

Modellen af skibet er smukt placeret i Marineforeningens garderobe. Den blev fremvist og fik megen ros.

Der blev solgt flere busseronner. Det er stadig muligt at købe busseronner.

Henning Jacobsen fra Roskilde tilbød at udfærdige et udkast til et postkort med billede af skibet, logo, el. lign.

Forslaget er taget ad notum, og Henning får tilsendt det fornødne materiale.

Med megen ros og tak til dirigent Mogens Larsen for en god og myndig gennemførelse af generalforsamlingen som sluttede den kl. 11.40.

Thorben Christensen
Sekretær