Husk at:

Ordinær Generalforsamling i Foreningen HG 159 Johs-Hejlesen afholdes på Hotel Skagerak  Nørregade 4, i Hirtshals  lørdag den 02-04 2022 klokken 09.00. Vi starter med en kop kaffe og et rundstykke.

Dagsorden (iflg. Vedtægterne)    

Valg af dirigent.

  1.       Bestyrelsens beretning.
  2.       Fremlæggelse af regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  3.       Indkomne forslag  
  4.       På valg: Michael Engbjerg (ønsker ikke genvalg)Bestyrelsens forslag;  Peter Meisner.  Suppleanter. Jørgen Nielsen. Preben Christensen. Jan Petersen. Alle villig til genvalg.
  5.       Valg af revisor. ( Svend Ravn villig til genvalg)
  6.       Eventuelt.

 Hirtshals den 21-02-2022

 Ole Nielsen/ Formand