Vi har stadig ingen dato for afholdelse af generalforsamling, udsat indtil videre.