En stor tak til haveholdet for den "store" check

 

Foto fra Flaskeposten

Haveholdet Museum FlaskePosten 3 696x392