Kommende aktiviteter

Tor 23 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Fre 24 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Lør 25 Maj, @10:00 - 14:00
Naturmøde sejlads
Tor 04 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tor 04 Jul, @16:00 - 17:00
bestyrelsesmøde
Tir 09 Jul,
Havnerundfart Turistforening
Tor 11 Jul,
Turistforening Havnerundfart
Tir 16 Jul,
Havnerundfart Turistforening

Bliv medlem

Bliv medlem:  

Siden kølen blev strakt i 1961 har dette skib bidraget til at holde skruen i gang i fiskeriet og hermed hele samfundet, og fremstår i dag som et unikt minde fra en epoke i dansk fiskeri og skibsbygning, der startede omkring forrige århundredeskifte.

Skibets bevarelse er betinget af bred opbakning til projektet, og vi ser frem til at rigtig mange vil se positivt på initiativet, og følge op med at bidrage tilrestaurering og bevaring af dette klenodie til glæde for samfundet i mange generationer fremover.

Bidrag kan, ud over kontante doneringer / sponsorater, også bestå af frivillig arbejdskraft og elementære gaver.

Over en 3- årig periode beløber de planlagte investeringer til restaurering og ombygning sig til ca. kr. 800.000 inkl. moms. I ovennævnte beløb er ikke medregnet udgifter til brændstof og værdien af frivillig indsats.

Bidragydere / sponsorer m.v. vil få del i den PR-effekt, projektet kan give den enkelte. Alle, der på den ene eller anden måde engagerer sig i projektet, vil få mulighed for at udnytte skibet, i det omfang forholdene tillader.

 

Undertegnede, firma / person / forening e.t.c. tilkendegiver herved følgende interesse i projektet: (mar- kér/udfyld):

Personlig eller familie medlemskab Kr. 250 pr. år
 
Gruppe medlemskab (firma, forening etc.) Kr. 1000 pr. år
 
Frivillig indsats
 
Gaveelement, kontantbeløb, sponsoraftale etc.

Ungdomsafdeling, kr. 200,- pr. år

 

Hvordan kan vi kontakte dig?

Navn  
Adresse  
Postnr/By  
E-mail  
Telefon  
Evt. kontaktperson  
Konto nr: 9067 4563593992.