styrbag

Kommende aktiviteter

Ingen begivenheder

Søbegravelser

Vi er behjælpelige med søbegravelser

 

Pris

 

Medlemmer: Gratis

 

Ikke medlemmer: 2500,-

Organisation 9 september 2021

STØTTEFORENINGEN:

Formand:

Næstformand:

Ole Nielsen
Pile Alé 29,  9850 Hirtshals
Telefon: 21 72 40 09
Email...: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ole Back Svendsen
Kærmark 6, 9850 Hirtshals

Telefon. 30 89 99 69

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer:

Bestyrelsesmedlem:

Preben Sanderhoff
Vanggårdsgade 5,  9850 Hirtshals
Telefon: 98 94 13 86/23 41 31 60
Email...: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Claus Wullf

Østermarken 65, 9320 Hjallerup

Telefon: 60 84 83 16

Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Frede Larsen
Lilholtsgade 1, 9850 Hirtshals
Telefon: 31 16 86 82
Email..: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Michael Engbjerg
Grønnevej 2, 9850 Hjørring
Telefon: 23 48 13 54
Email...:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Suppleant:

Suppleant:

 Reinhardt Jensen

 

Telefon: 20 94 92 31

Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jørgen Nielsen

Østergade 8, 9850 Hirtshals

Telefon: 22 15 18 23

Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Suppleant og hjemmeside :  Suppleant
Jan Petersen
Møllegårdsvej 2, Horne, 9850 Hirtshals
Telefon: 26 83 79 07
Email..:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Preben Christensen
Hans Jensens Allè 1,  9850 Hirtshals
Telefon: 98 94 69 60/20 31 64 66
Email...: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DEN SELVEJENDE INSTITUTIONs FORRETNINGSUDVALG:

Formand:

Medlem:

Peter G. Cold
Kystvejen 39,  9850 Hirtshals
Telefon: 98 94 21 18/41 97 33 06
Email...: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Repræsenterer: Hirtshals Fiskeriforening


Repræsenterer: Lokalhistorisk Selskab

Medlem:

Medlem:

??


Repræsenterer: Træskibssammenslutningen

Svend Ravn
Kystvejen 13F,  9850 Hirtshals
Telefon: 40 14 41 55 
Email...: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Repræsenterer: Hirtshals Handel og Erhverv

Medlem:

Bogholder:

Ole Nielsen(se under støtteforeningen)
Repræsenterer: Støtteforeningen

Preben Sanderhoff

??


Repræsenterer: Hirtshals Marineforening

??


Repræsenterer: Hirtshals Turistforening

 

Skipperliste

AKTUEL SKIPPERLISTE FOR HG 159 JOHS. HEJLESEN – pr. august 2020

 

 

 

 PETER G. COLD  KYSTVEJEN 39 9850 HIRTSHALS   TLF.: 98942118 - 41973306
 OLE NIELSEN  PILE ALLÉ 29  9850 HIRTSHALS  TLF.: 21 72 40 09
 OLE BACK SVENDSEN  KÆRMARK 6  9850 HIRTSHALS  TLF.: 24281348
REINHARDT JENSEN   9850 HIRTSHALS TLF.: 98949471 – 20949231
OLE JÆGER P. MØNSTEDSVEJ 3 9300 SÆBY TLF.: 23455945
MICHAEL ENGBJERG GRØNNEVEJ 2 9850 HIRTSHALS TLF 23 48 13 54
JØRGEN NIELSEN  ENEBÆRVÆNGET 7 9850 HIRTSHALS Tlf 22 15 18 23

 

 

Om skibet

Om skibet:

Fartøjet er bygget på Hans Svendsen’s Skibsbyggeri i Hirtshals og afleveret til fiskeskipper Aksel Hejlesen i 1962 som ”HG 159 Johs. Hejlesen”, og er sandsynligvis det sidste hæk-byggede fiskefartøj (haj-type) der er bygget på dansk værft.

Skrog: Kravelbygget, Eg på Eg, med dæk af Yang.

Tonnage: 17 B.r.t.

Motor: 6 cyl. Volvo fra 1990.

Kendingsbogstaver:”5QTV”

Oprindelig havde fartøjet dam. Denne er udtaget i 1972 og indrettet som lastrum.

Fartøjet har altid været anvendt til snurrevodsfiskeri, og har frem til 2003 haft 4 ejere, alle fra Hirtshals.

Tilkendt ophugningsstøtte og taget ud af fiskeriet pr. 1 december 2002.

Efterfølgende er fartøjet erklæret ”historisk bevaringsværdigt” af Danmarks Skibsbevaringsfond, hvilket betyder at skibet kan bevares, men ikke må anvendes til fiskerirelaterede erhvervsformål.

Pr.10 juni 2003 overdraget til: ”Den selvejende institution HG 159  Johs. Hejlesen ”

 

About the vessel:

Built 1962 at Hans Svendsen’s Shipyard, Hirtshals, as ” HG 159 Johs. Hejlesen”,for skipper, Aksel Hejlesen.

Presumably the last Danish built fishing vessel with eliptic stern. ( Shark type)

Gross ton.: 17 – Length: 15 m. – Breadth: 4,3 m.- Engine: 6 cyl. Volvo, 1990.

Got grant for decomissing , and taken out of fishery, december 2002.

The ship is afterwards decleared “ Worthy for preservation” by The Danish Ship Preservation Society. Who means its possible to save this wonderful ship from destruction,  to  pleasure for generations in the future.

 

Sponsorer

Sponsorer og bidragydere

 

Pengebeløb:
HIRTSHALS FISKERIFORENING  50.000,-
SPAR NORD BANK A/S 55.020,-
HIRTSHALS SEJLMAGERI 5.000,-
FR. LIS HEJLESEN 5.000,-
INITIATIVFONDEN FOR HIRTSHALS KOMMUNE 94.500,-
VENDSYSSEL PELAGISKE FISKERIFORENING 10.000,-
VENDSYSSEL BANK 5.000,-
REVISION NORDS FOND, v/BDO SCAN REVISION 5.000,-
FRILUFTSRÅDET 140.000,-
SIGURD ESPERSENS MINDELEGAT 10.000,-
NIELS JENSEN & CO. 4.000,-
EU (LEADER + midler) 190.000,-
"HAVEHOLDET" i museumshaven 40.000,-
LOKALHISTORISK SELSKAB 25.000,-
SKIBSBEVARINGSFONDEN 85.000,-
Hirtshals Sparekasses Gavefond 100.000,- 
Fiskeri LAG Nord 110.000,-
Gaver, ydelser m.v. 
FAM. HEJLESEN  Orig. navnebræt og navnestander
SKIBSTØMREN Beddingssætning m.v.
LOUIS EL  El reparationer m.v.
VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED Kranassistance - smedearbejde - beddingsophold
DUUSGAARDS MALERFIRMA Maling m.v.
HAVNENS SKIBSISOLERING Batterikasser
CAMO RENS  Udlån af renseudstyr m.v
CT SERVICE  Skibs- bådskasse. Mobitelefon
POUL WINTHER Skibs- bådskasse, Mobitelefon
VANDKROG FISK Skibs- bådskasse, Mobitelefon
HIRTSHALS SEJLMAGERI Ass. m. wirevogn m.v.
KROGH ANDERSEN SKILTEFABR. Informationplanche
MARINEFORENINGEN Udlån af lokaler
KUNSTNEREN JØRGEN KALLAN Logo og akvarel
HARRIS BAATZ Tovværk
HG 89 CHR.BAGER / HIRTSHALS MUSEUM Stopmaskine
HG 6 BETTINA Snurrevod
HIRTSHALS KRO Traktement v. dåb
AALBORG FLAGFABRIK Signalflag
ECCO PRINT Fremstilling af plancher
MIMOSA BLOMSTER Buket v. dåb
COSMOS TRAWL Udrustning
SEA MECH Elektronik
ADVOKATF. SVEND RAVN Juridisk assistance
BDO SCAN REVISION Administrativ assistance
ELLING & EJSING A/S Maskinudrustning
MARINE EL A/S El installation
HG 214 ASTORIA GPS navigator
P. CONRADSEN A/S Værktøj
HG 80 BEATRIX Bom
EVALD CHRISTENSEN Kakkelovn
JØRGEN FREDERIKSEN Kutterpram + div. udrustning
SHELL MARINE Brændstog til messetur
WILLY JENSEN Fortøjninger
NIELS JENSEN & CO. Maskindele
JOTUN MARINE PAINTS Bundmaling
KEMILUX Rengøringsartikler
AALBORG KONGRES & KULTURCENTER Messearrangement
DANSK EKSPORT FORENING Messearrangement
STANDESIGN Standopbygning
ARDEKO Standudsmykning, signalhorn
CARL JENSENS MARINELAGER Smøremidler, brændstof m.v.
HG 271 NORMARK Skibsur og Barometer
CLAUS SØRENSENS FOND
v/ HIRTSHALS ISVÆRK & FRYSEHUS
Komplet redningsmateriel for 12 personer (værdi ca. 50.000,- kr)
HIRTSHALS SERVICE GROUP Messearrangement
HIRTSHALS HØJTRYKSRENSNING Rengøring
PH TRÆLAST Værktøj
EGON PETERSEN, ENTREPRENØR Flytning af skurvogn
HMU Levering af beton
VEJER OG MÅLER, SVEND AAGE LETH JENSEN Vejning af diverse materiel
HAVNENS SKIBSBYGGERI Værkstedsfaciliteter og materialer
KARSTEN RITTER Støbning af beton
COLD SEJL Brandslukningsmateriel
MARINESHAFT Værkstedsfaciliteter og maskinarbejde
M/S MILLE Driftsmidler
OC CONSULT Stabilitetsberegning
HG 264 RUTH Styrehusstol + "ny mast"
MARTENSENS BOGTRYKKERI Tryksager
SMEDEHOLDET I TORNBY GL. KØBMANDSGÅRD Smedehåndværk, fremstilling af beslag m.m. til ny mast og bom
HIRTSHALS APOTEK Førstehjælpspakke
Grønborg Line Zinkanoder
+ mange frivillige arbejdstimer